Bild på Noemi

Bygglov

Bygglov krävs för att uppföra byggnader, göra tillbyggnader, ta i anspråk byggnader för annan användning, sätta upp skyltar med mera. Reglerna är olika för tätorter, samlad bebyggelse och glest bebyggd landsbygd. Du måste ha fått ett startbesked innan du börjar bygga.

Fråga alltid din kommun om du behöver bygglov/anmälan eller strandskyddsdispens för att bygga ditt hus, detta gäller oberoende av storlek på hus, olika bestämmelser kan råda i olika kommuner.

Ofta har kommunerna upplagt vad som gäller om bygglov i din kommun på sin hemsida, du kan även gå in på Boverkets hemsida om bygglov och Naturvårdsverkets hemsida om strandskyddsdispens.

Utan grannes medgivande får du ej bygga närmare tomtgräns än 4,5 meter.