Finsnickeri och legotillverkning

Legotillverkning

Ett av benen i Ekenäs Hus produktion är legotillverkning. Främst tillverkar vi till husindustrin, men tillverkning av detaljer till andra kunder är vanligt förekommande. Att vi har lätt för att ställa om i vår produktion gör att vi tillverkar enstycksprodukter lika gärna som större serier. Alltid rätt kvalitet med hög leveranssäkerhet är vårt måtto.

Läs mer om finsnickeri från Ekenäs Hus

Kontakta Conny Karlsson 0383-307 25.